Åben Skole & Streetheart

Streetheart er i år repræsenteret som en del af Københavns Kommunes Åben skole tilbud.

streetartkids-19

Du kan gennem os booke både praktiske workshops og byvandringer med fokus på by og identitet. I øjeblikket tilbyder vi et workshop-forløb under overskriften:
Min By er Vores By. Det er et projekt som arbejder med identitetsskabelse og forankring i lokalområdet. I fælleskab med eleverne oplever og udforsker vi nærområdet og går i dialog med omgivelserne ved at udføre større eller mindre kunstprojekter.

Workshoppen arbejder med at rodfæste både den fælles og den individuelle identitet og styrker følelsen af at høre til, kunne bidrage med noget vigtigt og gøre en forskel i ens eget nærmiljø.

Send en mail på writeus@streetheart for mere information om booking og se eventuelt også vores tilbud under Kulturrygsækken.

Workshop og undervisning kan tilpasses: Indskoling, Mellemtrin, Udskoling.

Undervisningen er relevant for følgende fag: Samfundsfag, Musik, Mediefag, Engelsk, Dansk, Billedkunst, Håndarbejde Design, Historie.

Emner der berøres: arkitektur, byudvikling, billedkunst, kunsthistorie, demokrati, fortæling, humor, kreativitet, København, satire, temauge.

streetartkids-24

streetartkids-4

21